Днес в Словения дизел се продава на цени от 1,208 до 1,262€/л

1,238€/л

грешна ценa ?

OMV Portorož, Vinjole 29b

Portorož, Vinjole 29b

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps   google plus Google+


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV RAKEK, Partizanska 73a

Rakek, Partizanska 73a

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV PODGRAD, Podgrad 12a

Podgrad, Podgrad 12a

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV CELJE, Mariborska c. 84

Celje, Mariborska c. 84

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV CELJE, Dečkova c. 39

Celje, Dečkova c. 39

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV CELJE, Ljubljanska cesta 110

Celje, Ljubljanska cesta 110

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV RUŠE, Bezena 99

Ruše, Bezena 99

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV GRAČIŠČE, Gračišče 4a

Gračišče, Gračišče 4a

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV LITIJA, Zasavska c. 1

Litija, Zasavska c. 1

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV GROSUPLJE, Ljubljanska c. 62

Grosuplje, Ljubljanska c. 62

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV ŠMARJE, Srgaši 42a

Šmarje, Srgaši 42a

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV VELENJE, Partizanska c. 15a

Velenje, Partizanska c. 15a

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV ZAGRADEC, Zagradec 34

Zagradec, Zagradec 34

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps   foursquare Foursquare   google plus Google+


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV Portorož, Seča 188

Portorož, Seča 188

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps   foursquare Foursquare   google plus Google+


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV KOPER, Vojkovo nabrežje 38

Koper, Vojkovo nabrežje 38

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV KOPER, Kopališko nabrežje 5

Koper, Kopališko nabrežje 5

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV Portorož, Seča 188

Portorož, Seča 188

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps   foursquare Foursquare   google plus Google+


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV IZOLA, Prešernova 7c

Izola, Prešernova 7c

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV Portorož, Fizine 17

Portorož, Fizine 17

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps   google plus Google+


1,238€/л

грешна ценa ?

OMV DIVAČA, Kolodvorska 1

Divača, Kolodvorska 1

предлага Diesel за 1,238 €/л

Цената е актуална към 23:38 на 21.02.2019г.

отвори във fuelo Fuelo   Google Maps Google Maps