<< Октомври 2018 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1  A95: 1,592€/л
 ДИЗ: 1,538€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
2  A95: 1,593€/л
 ДИЗ: 1,544€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
3  A95: 1,596€/л
 ДИЗ: 1,551€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
4  A95: 1,598€/л
 ДИЗ: 1,557€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
5  A95: 1,599€/л
 ДИЗ: 1,561€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
6  A95: 1,601€/л
 ДИЗ: 1,564€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
7  A95: 1,602€/л
 ДИЗ: 1,567€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
8  A95: 1,603€/л
 ДИЗ: 1,567€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
9  A95: 1,604€/л
 ДИЗ: 1,570€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
10  A95: 1,604€/л
 ДИЗ: 1,576€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
11  A95: 1,602€/л
 ДИЗ: 1,579€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
12  A95: 1,605€/л
 ДИЗ: 1,582€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
13  A95: 1,606€/л
 ДИЗ: 1,583€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
14  A95: 1,606€/л
 ДИЗ: 1,584€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
15  A95: 1,606€/л
 ДИЗ: 1,583€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
16  A95: 1,605€/л
 ДИЗ: 1,582€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
17  A95: 1,604€/л
 ДИЗ: 1,582€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
18  A95: 1,604€/л
 ДИЗ: 1,580€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
19  A95: 1,604€/л
 ДИЗ: 1,579€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
20  A95: 1,601€/л
 ДИЗ: 1,578€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
21  A95: 1,602€/л
 ДИЗ: 1,577€/л
 ГАЗ: 0,766€/л 
22  A95: 1,602€/л
 ДИЗ: 1,577€/л
 ГАЗ: 0,766€/л
23 24 25 26 27 28 
29 30 31