<< Май 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 1,348€/л
 ДИЗ: 1,143€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
2  A95: 1,348€/л
 ДИЗ: 1,143€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
3  A95: 1,350€/л
 ДИЗ: 1,149€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
4  A95: 1,352€/л
 ДИЗ: 1,151€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
5  A95: 1,352€/л
 ДИЗ: 1,151€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
6  A95: 1,352€/л
 ДИЗ: 1,151€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
7  A95: 1,353€/л
 ДИЗ: 1,150€/л
 ГАЗ: 0,780€/л 
8  A95: 1,353€/л
 ДИЗ: 1,149€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
9  A95: 1,354€/л
 ДИЗ: 1,149€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
10  A95: 1,355€/л
 ДИЗ: 1,149€/л
 ГАЗ: 0,780€/л 
11  A95: 1,355€/л
 ДИЗ: 1,147€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
12  A95: 1,355€/л
 ДИЗ: 1,147€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
13  A95: 1,355€/л
 ДИЗ: 1,147€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
14  A95: 1,355€/л
 ДИЗ: 1,148€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
15  A95: 1,355€/л
 ДИЗ: 1,149€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
16  A95: 1,355€/л
 ДИЗ: 1,149€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
17  A95: 1,355€/л
 ДИЗ: 1,150€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
18  A95: 1,355€/л
 ДИЗ: 1,151€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
19  A95: 1,356€/л
 ДИЗ: 1,158€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
20  A95: 1,356€/л
 ДИЗ: 1,164€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
21  A95: 1,358€/л
 ДИЗ: 1,172€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
22  A95: 1,358€/л
 ДИЗ: 1,174€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
23  A95: 1,359€/л
 ДИЗ: 1,179€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
24  A95: 1,362€/л
 ДИЗ: 1,189€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
25  A95: 1,362€/л
 ДИЗ: 1,194€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
26  A95: 1,363€/л
 ДИЗ: 1,200€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
27  A95: 1,366€/л
 ДИЗ: 1,209€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
28  A95: 1,368€/л
 ДИЗ: 1,217€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
29  A95: 1,370€/л
 ДИЗ: 1,220€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
30  A95: 1,371€/л
 ДИЗ: 1,222€/л
 ГАЗ: 0,779€/л 
31  A95: 1,373€/л
 ДИЗ: 1,225€/л
 ГАЗ: 0,778€/л