Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,52 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Алжир 0,32 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,21 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00
Армения 1,70 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Австрия eu 2,46 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Беларус 1,02 лв. +0,01 1,04 лв. +0,01 0,56 лв. +0.00
Белгия eu 2,83 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,72 лв. +0,01 1,57 лв. +0,01 0,86 лв. +0.00
България eu 2,08 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Хърватия eu 2,46 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Кипър eu 2,37 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Чехия eu 2,37 лв. +0.00 2,19 лв. +0,01 1,08 лв. +0.00
Дания eu 3,12 лв. +0.00 2,73 лв. +0.00
Египет 0,56 лв. +0.00 0,16 лв. +0.00
Естония eu 2,58 лв. +0,10 2,54 лв. +0,06 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,84 лв. -0,02 2,62 лв. -0,01
Франция eu 2,91 лв. +0,01 2,76 лв. +0.00 1,63 лв. +0,01
Грузия 1,25 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Германия eu 2,70 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Гърция eu 3,09 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,29 лв. +0,02 2,34 лв. +0,01 1,38 лв. +0,01
Исландия 3,31 лв. +0.00 3,23 лв. +0.00
Ирландия eu 2,74 лв. +0,02 2,54 лв. +0,04 1,29 лв. +0.00
Израел 2,98 лв. -0,02 3,59 лв. -0,02 1,50 лв. -0,01
Италия eu 3,13 лв. +0,01 2,86 лв. +0,01 1,28 лв. +0.00
Йордания 2,15 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,35 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Латвия eu 2,30 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Ливан 2,47 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,24 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Люксембург eu 2,34 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Македония 2,00 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,71 лв. -0,05 1,53 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,94 лв. +0.00 1,69 лв. +0,03
Холандия eu 3,32 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Норвегия 3,21 лв. +0,01 3,07 лв. +0,02 1,45 лв. +0.00
Полша eu 2,10 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Португалия eu 3,07 лв. +0,02 2,70 лв. +0,01 1,42 лв. +0.00
Румъния eu 2,10 лв. -0,01 2,12 лв. -0,01 0,95 лв. +0.00
Русия 1,17 лв. -0,01 1,11 лв. -0,01 0,52 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,38 лв. +0.00 0,32 лв. +0.00
Сърбия 2,33 лв. -0,03 2,45 лв. -0,03 1,25 лв. -0,01
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,89 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,45 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Швеция eu 2,62 лв. -0,29 2,58 лв. -0,01 1,79 лв. +0.00
Швейцария 2,49 лв. +0,01 2,54 лв. +0,01 1,41 лв. +0.00
Тунис 1,02 лв. -0,01 0,76 лв. +0.00
Турция 2,35 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
САЩ 1,04 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Украйна 1,68 лв. +0,01 1,54 лв. +0,01 0,70 лв. +0,01
Великобритания eu 2,64 лв. -0,03 2,70 лв. +0.00 1,27 лв. -0,06

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ