Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,19 лв. +0,01 3,31 лв. +0,01 1,14 лв. +0.00
Андора 3,21 лв. +0,01 3,15 лв. +0,01
Армения 2,17 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Австрия eu 3,42 лв. +0.00 3,64 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00
Беларус 1,47 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
Белгия eu 3,85 лв. +0.00 3,96 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,95 лв. +0.00 3,17 лв. +0,01 1,66 лв. +0,01
България eu 3,12 лв. +0.00 3,28 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Хърватия eu 3,25 лв. +0,01 3,54 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00
Кипър eu 3,14 лв. +0.00 3,52 лв. +0,01
Чехия eu 3,44 лв. +0,01 3,58 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00
Дания eu 4,38 лв. +0.00 3,94 лв. +0.00
Естония eu 3,77 лв. +0.00 3,68 лв. +0,01 1,83 лв. +0.00
Финландия eu 4,44 лв. +0.00 4,41 лв. +0.00
Франция eu 3,75 лв. +0.00 3,75 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Грузия 2,47 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Германия eu 4,05 лв. +0,01 4,01 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00
Гърция eu 4,27 лв. +0,01 3,70 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00
Унгария eu 2,42 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,87 лв. +0,01
Исландия 4,10 лв. +0,01 4,12 лв. +0.00
Ирландия eu 3,57 лв. +0.00 3,70 лв. +0,01 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,57 лв. +0,01 3,55 лв. +0,01 1,62 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,66 лв. +0.00 3,72 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Литва eu 3,60 лв. +0.00 3,48 лв. +0.00 1,57 лв. +0,01
Люксембург eu 3,57 лв. +0.00 3,50 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Северна Македония 2,79 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Малта eu 2,61 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 2,84 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Черна гора 3,18 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,23 лв. +0.00 3,72 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00
Норвегия 4,65 лв. +0.00 4,35 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00
Полша eu 2,86 лв. +0.00 3,13 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Португалия eu 3,83 лв. +0.00 3,63 лв. +0,01 1,91 лв. +0,01
Румъния eu 3,12 лв. +0,01 3,44 лв. +0,01 1,60 лв. +0.00
Русия 1,47 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00 0,66 лв. +0.00
Сърбия 2,98 лв. +0.00 3,34 лв. +0.00 1,81 лв. +0,01
Словакия eu 3,45 лв. +0,01 3,49 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Словения eu 3,08 лв. +0.00 3,35 лв. +0.00 2,00 лв. +0.00
Испания eu 3,72 лв. +0,01 3,68 лв. +0,01 1,94 лв. +0.00
Швеция eu 3,99 лв. +0.00 4,39 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00
Швейцария 3,89 лв. +0.00 4,19 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00
Турция 2,69 лв. +0,01 2,65 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,43 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00
Великобритания eu 3,75 лв. +0,01 4,08 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00