Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,22 лв. -0,01 3,32 лв. -0,01 1,33 лв. +0.00
Андора 2,87 лв. -0,01 2,79 лв. -0,01
Армения 1,94 лв. +0.00 1,80 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Австрия eu 3,12 лв. -0,01 3,23 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00
Беларус 1,66 лв. -0,02 1,66 лв. -0,02 0,88 лв. -0,01
Белгия eu 3,43 лв. -0,01 3,38 лв. -0,01 1,46 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,67 лв. -0,01 2,75 лв. -0,01 1,49 лв. -0,01
България eu 2,56 лв. -0,01 2,80 лв. -0,01 1,19 лв. +0.00
Хърватия eu 2,79 лв. -0,01 2,89 лв. -0,01 1,90 лв. -0,01
Кипър eu 2,73 лв. -0,01 3,05 лв. -0,01
Чехия eu 3,08 лв. -0,01 2,97 лв. -0,01 1,39 лв. -0,01
Дания eu 3,78 лв. -0,01 3,42 лв. -0,01
Естония eu 3,39 лв. -0,01 3,33 лв. -0,01 1,40 лв. -0,01
Финландия eu 3,79 лв. -0,01 3,86 лв. -0,01
Франция eu 3,71 лв. -0,01 3,59 лв. +0.00 1,95 лв. -0,01
Грузия 2,00 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Германия eu 3,58 лв. -0,01 3,48 лв. -0,01 2,15 лв. -0,01
Гърция eu 3,73 лв. -0,01 3,35 лв. -0,01 1,99 лв. +0.00
Унгария eu 3,10 лв. -0,01 3,16 лв. -0,01 1,86 лв. +0.00
Исландия 4,07 лв. -0,01 4,15 лв. -0,01
Ирландия eu 3,14 лв. +0.00 3,24 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,64 лв. -0,01 3,57 лв. -0,01 1,60 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,18 лв. -0,01 3,17 лв. -0,01 1,55 лв. -0,01
Литва eu 2,98 лв. -0,01 3,06 лв. -0,01 1,12 лв. +0.00
Люксембург eu 3,06 лв. -0,01 3,06 лв. -0,01 1,57 лв. +0.00
Северна Македония 2,57 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. -0,01
Молдова 2,44 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00 1,60 лв. -0,01
Черна гора 3,03 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,70 лв. -0,02 3,37 лв. -0,01 1,93 лв. +0.00
Норвегия 3,97 лв. -0,01 3,67 лв. -0,01 2,46 лв. +0.00
Полша eu 2,78 лв. -0,01 2,96 лв. -0,01 1,32 лв. +0.00
Португалия eu 3,33 лв. -0,01 3,08 лв. -0,01 1,81 лв. -0,01
Румъния eu 2,62 лв. +0.00 2,89 лв. -0,01 1,47 лв. +0.00
Русия 1,26 лв. +0.00 1,41 лв. -0,01 0,49 лв. +0.00
Сърбия 2,86 лв. -0,01 3,22 лв. -0,01 1,69 лв. +0.00
Словакия eu 3,06 лв. -0,01 3,04 лв. -0,01 1,55 лв. +0.00
Словения eu 2,67 лв. -0,01 2,93 лв. -0,01 1,83 лв. +0.00
Испания eu 3,19 лв. -0,01 3,09 лв. -0,01 1,94 лв. +0.00
Швеция eu 3,51 лв. -0,01 4,04 лв. -0,01 2,49 лв. -0,02
Швейцария 3,63 лв. -0,01 3,98 лв. -0,01 1,88 лв. -0,01
Турция 1,99 лв. -0,01 2,05 лв. -0,01 1,16 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,37 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Великобритания eu 3,29 лв. -0,01 3,97 лв. -0,01 1,71 лв. +0.00