Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,52 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. -0,01 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,14 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00
Армения 1,80 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Австрия eu 2,28 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,06 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00 0,58 лв. +0.00
Белгия eu 2,70 лв. +0.00 2,65 лв. +0,04 1,01 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,03 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Хърватия eu 2,41 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Кипър eu 2,29 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00
Чехия eu 2,17 лв. -0,37 2,23 лв. -0,04 1,06 лв. +0,06
Дания eu 3,02 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00
Египет 0,58 лв. +0.00 0,17 лв. +0.00
Естония eu 2,32 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,77 лв. -0,02 2,46 лв. +0.00
Франция eu 2,67 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,47 лв. -0,01
Грузия 1,33 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Германия eu 2,64 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Гърция eu 3,06 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Унгария eu 2,18 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Исландия 3,20 лв. -0,04 3,05 лв. -0,04
Ирландия eu 2,66 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Израел 2,96 лв. +0.00 3,56 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Италия eu 3,05 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Йордания 1,52 лв. +0.00 0,75 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,36 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Латвия eu 2,20 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Ливан 2,78 лв. -0,02 1,88 лв. +0.00 1,78 лв. +0,01
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,14 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Люксембург eu 2,23 лв. +0.00 1,99 лв. +0,03 0,99 лв. +0.00
Македония 2,01 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,64 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Черна гора 2,45 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,88 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Холандия eu 3,20 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Норвегия 3,40 лв. -0,02 3,17 лв. -0,01 1,49 лв. -0,01
Полша eu 2,04 лв. +0,01 1,98 лв. +0,01 0,95 лв. +0,01
Португалия eu 2,94 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Румъния eu 2,12 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Русия 1,17 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00 0,51 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,39 лв. +0.00 0,33 лв. +0.00
Сърбия 2,33 лв. +0.00 2,43 лв. +0,01 1,23 лв. +0.00
Словакия eu 2,28 лв. +0,02 1,96 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Словения eu 2,47 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Испания eu 2,35 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Швеция eu 2,67 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Швейцария 2,43 лв. -0,01 2,48 лв. -0,01 1,44 лв. -0,01
Тунис 1,05 лв. +0.00 0,78 лв. +0.00
Турция 2,38 лв. -0,01 2,16 лв. -0,01 0,73 лв. +0.00
САЩ 1,05 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Украйна 1,69 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
Великобритания eu 2,55 лв. +0.00 2,59 лв. -0,02 1,30 лв. +0,06

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ