Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,74 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,35 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00
Армения 1,86 лв. +0.00 1,75 лв. +0.00
Австрия eu 2,43 лв. +0,02 2,31 лв. +0,01 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,40 лв. +0,01 1,40 лв. +0,01 0,75 лв. +0,01
Белгия eu 3,00 лв. +0.00 3,05 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,27 лв. +0,03 2,33 лв. +0,02 0,99 лв. +0,01
Хърватия eu 2,76 лв. -0,05 2,66 лв. -0,01 1,24 лв. -0,01
Кипър eu 2,11 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00
Чехия eu 2,50 лв. +0,09 2,35 лв. -0,15 1,05 лв. +0,01
Дания eu 3,45 лв. +0,05 2,98 лв. +0,05
Египет 0,78 лв. +0.00 0,57 лв. +0.00
Естония eu 2,69 лв. +0,02 2,61 лв. +0,02 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,11 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00
Франция eu 3,10 лв. +0,01 2,92 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Грузия 1,27 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Германия eu 3,01 лв. -0,02 2,60 лв. -0,02 1,23 лв. -0,02
Гърция eu 3,23 лв. -0,09 2,93 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,43 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Исландия 3,47 лв. +0,03 3,34 лв. +0,01
Ирландия eu 2,85 лв. +0,02 2,75 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 3,30 лв. +0.00 4,03 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Италия eu 3,23 лв. -0,03 3,01 лв. -0,03 1,24 лв. -0,01
Йордания 2,36 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Латвия eu 2,53 лв. -0,02 2,37 лв. -0,07 1,11 лв. +0.00
Ливан 3,15 лв. -0,02 2,21 лв. +0.00 1,63 лв. -0,01
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,37 лв. +0,03 2,22 лв. +0,02 1,02 лв. +0.00
Люксембург eu 2,51 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Македония 2,18 лв. +0,21 1,94 лв. +0,03 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,73 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Черна гора 2,62 лв. +0,22 2,45 лв. +0,10 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,09 лв. +0,01 1,78 лв. +0.00
Холандия eu 3,60 лв. +0,02 2,92 лв. +0,01 1,68 лв. +0.00
Норвегия 3,44 лв. +0,02 3,19 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Полша eu 2,33 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,03 лв. +0,03
Португалия eu 3,20 лв. -0,04 2,87 лв. -0,02 1,29 лв. +0.00
Румъния eu 2,42 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Русия 1,24 лв. -0,01 1,23 лв. +0.00 0,62 лв. -0,01
Саудитска Арабия 0,42 лв. +0.00 0,35 лв. +0.00
Сърбия 2,47 лв. +0,11 2,71 лв. +0,08 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,31 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Словения eu 2,59 лв. +0,23 2,46 лв. +0,04 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,63 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Швеция eu 3,09 лв. +0,02 3,05 лв. +0,04 1,64 лв. +0.00
Швейцария 2,70 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Тунис 0,92 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Турция 1,62 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00 0,47 лв. +0.00
САЩ 1,29 лв. -0,01 1,40 лв. +0.00
Украйна 1,98 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00 0,89 лв. +0.00
Великобритания eu 2,85 лв. +0,04 2,97 лв. +0,02 1,39 лв. +0,09

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ